Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS REGARDING „ENVIRONMENT“

  1. Sürdürülebilirlik
  2. Frequently asked questions regarding "environment"

ÜRÜN NAKLIYATINDA KORUYUCU AMBALAJLAMA

Nakliyat kutularının içinde neden kağıt ve hava yastıkları var? Kutunun içinde yer alan ürünün zaten genelde kendi ambalajı vardır.

Kutu içerisindeki ürün korunmadığında, nakliyat sırasında hareket edebilir ve bunun sonucunda hasar görebilir. Bu, nakliyat kutularının içerisindeki kendi ambalajı olan ürünler için de geçerlidir. Üstelik hasarlı bir ürün yalnızca alıcıya sıkıntı vermekle kalmaz, çevreye de zarar verir; çünkü hasarlı ürünün geri gönderilmesi, ürünün yeniden imal edilmesi ve müşteriye yeniden ulaştırılması için gerekli enerji ve kaynak kullanımı, ürünün hasar görmesini önleyen koruyucu ambalajlama malzemesinin üretimi için gerekli olandan çok daha fazladır.

Neden bazen küçük ürünler çok büyük kutuların içerisinde, bir sürü koruyucu ambalajlama malzemesi kullanarak, gönderilir?

Koruyucu ambalajlama çözümleri üreticisi olarak Storopack’ın, posta veya kargo yolu ile satış yapan şirketlerin kullandıkları kolilerin büyüklüğü veya miktarı üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak, kullanılan koruyucu ambalajlama miktarının gerekenden fazla olmamasında katkı sağlamak için, müşterilerimize etkin ambalajlama sürecine ilişkin tavsiyelerde bulunuyoruz.

Kullanılmış Storopack ürünlerini, geri dönüşüm için Storopack’a gönderilebilir miyim?

Kesinlikle evet! Fakat çevreye mümkün olan en az zararın verilmesi açısından, ürünlerin bertarafı için, yerel atık bertaraf çözümlerinden, tercihen geri dönüşüm için oluşturulmuş toplama noktalarından faydalanılmasını tavsiye etmekteyiz. Çoğu ülke ve belediyede plastik ve kağıtların geri dönüşüm amaçlı toplanmasına ilişkin iyi işleyen sistemler bulunmaktadır. Bu tür ürünlerin geri dönüştürülmesine katkı sağlamanın en kolay ve en iyi yolu, bu sistemlerden faydalanılmasıdır.

Çeşitli koruyucu ambalajlama ürünlerinin karbon ayak izi ve enerji ayak izi miktarı nedir?

Bu tür verilerin anlamlı hale getirilip getirilemeyeceğini araştırdık. Bu gibi çalışmalara getirilmiş standartlar olmadığından, verilerin eksik ve yanıltıcı olduğuna kanaat getirdik. Ve bu yüzden, bu tür çalışmalardan/demeçlerden uzak durmaya karar verdik.

KALIPLI PARÇALARIN VE KORUYUCU AMBALAJLAMA MALZEMELERIN TEKRAR KULLANILABILIRLIĞI

Koruyucu ambalajlama malzemelerinin hangileri tekrar kullanılabilir?

Tüm Storopack koruyucu ambalajlama çözümleri tekrar kullanılabilir. Bireysel müşteriler bunları, örneğin bir ürünün iade edilmesinde veya başka ürünlerin gönderilmesinde kullanabilir. Ticari ve endüstri sektörü ise, geri gönderilen Loose Fill paketleme talaşlarını ürünlerinin sevkıyatı için yeniden kullanabilir.

GERI DÖNÜŞÜM, KOMPOSTLAMA VE TASFIYE

Storopack koruyucu ambalajlama ürünleri geri dönüştürülebilir mi?

Evet, Storopack’ın tüm koruyucu ambalajlama ürünleri geri dönüştürülebilir. Yeniden işlenerek farklı endüstri ürünleri ile birlikte tekrar kullanılabilirler. Buradaki tek istisna, yenilenebilir ham maddelerden yapılan ürünlerimizdir. Bunların geri dönüştürülmesi her zaman mümkün olmasa da kompost yapılabilirler.

Kağıt yastıklama malzemelerinin doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Storopack’ın kağıt yastıklama ve dolgu malzemelerini, geri dönüşüm uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerinde çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyelerin belirlemiş olduğu kağıt toplama sistemlerine verilmesi gerekir. Storopack ürünleri kuşe kağıt içermediği için mevcut geri dönüşüm istasyonlarında kolayca tekrar kullanılabilir hale getirilir. Böylelikle ana ham madde gereksinimini azaltır. PAPERplus® ürünlerininde kullanılan mürekkepler geri dönüşüm aşamalarıdan kolayca ayrışan mürekkeplerdir.

Hava yastıklarının doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Storopack’ın hava yastıkları, içerilerindeki hava boşaltıldıktan sonra, geri dönüşüm uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerinde çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyelerin belirlemiş olduğu plastik toplama sistemlerine verilmesi gerekir. Storopack ayrıca, AIRplus® BIO filmi gibi endüstriyel olarak kompost haline getirilmiş koruyucu paketleme ürünleri de sunar. Filmin temel malzemesi polilaktik asit (PLA) ve kopolyester bazlı kompostlanabilir bir plastiktir. Ürünün temeli yenilenebilir kaynaklar kullanılarak yapılır. AIRplus® BIO, Avrupa EN 13432 ve Amerikan standardı ASTM D6400‘e uygun olarak sertifikalandırılabilir.

Köpük ambalajlarının doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Koruyucu paketleme malzemesi olarak tekrar kullanılabilir. Geri dönüşümsüz atıklar ile imha edilmesi önerilir. FOAMplus® köpük ürünleri, atıklardan enerji üreten tesisler için çok verimli bir yakıttır. İmha aşamasında PE filmi köpükten ayırmaya gerek yoktur.

Loose Fill paketleme talaşlarının doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Sebze nişastasından yapılmış gevşek dolgu ürünlerimiz PELASPAN® BIO ve Renature®, %100 oranında tekrar kullanılabilir. Normal evsel atıklarla ya da organik atıklarla atılabilir PELASPAN® Gevşek dolgu, atıklartan enerji üreten tesisler için çok yüksek bir kalorifiye değerine sahip olduğundan ve tamamen yakılabildiğinden çok verimli bir enerji kaynağıdır. Ticari ambalajlama için toplama ve geri dönüşüm merkezleri aracılığıyla geri dönüştürülebilir.

Neden tüm Storopack koruyucu ambalajlama malzemeleri kompost edilemez?

Gönderilen ürünlerin niteliğine bağlı olarak farklı koruyucu ambalajlama çözümlerine ihtiyaç duyulabilir. Örneğin porselen veya cam gibi nispeten daha kırılgan ve hafif ürünler, kompost edilebilir PELASPAN® BIO paketleme talaşları kullanarak, kutu içinde korunabilirken, ağır, teknik parçalarda, ürünün sevkıyat kartonunda sabitleştirilebilmesi için, kağıt ve köpük paketleme malzemelerinin kullanılması gerekir. Bu kategorideki koruyucu ambalajlama malzemesi kompost edilemez ama kolayca geri dönüştürülebilir.

PAPERplus® YAPIM MALZEMESİ

PAPERplus® kağıt yastıklama ürününün imalatında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor mu?

Bu ürüne göre değişir. PAPERplus® kağıt yastıklama ürünlerinin bazılarında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, bazı PAPERplus® kağıt yastıklama ürünlerinde kullanılmamaktadır.

PAPERplus® kağıt yastıklama ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme oranı ne kadardır?

Geri dönüştürülmüş malzeme içeren kağıt yastıklama ürünlerinde bu oran en az %40’tır. Hatta bazı kağıt yastıklama ürünleri %100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılır.

Yenilenebilir ham maddelerden yapılan PAPERplus® kağıt yastıklama ürünlerı var mı?

Evet, PAPERplus® Classic Grass’ın üretiminde %50 oranında çimen lifleri kullanılmaktadır ve bu ürün tamamen kompost edilebilir veya geri dönüştürülebilir. PAPERplus® Classic Grass’ın üretiminde herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır.

Kağıttan üretilen koruyucu ambalajlama ürünleri, plastikten elde edilen koruyucu ambalajlama ürünlerinden daha mı çok çevre dostudur?

Üretim ve bertaraf süreci kapsamında her malzemenin kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunur. Kağıdın avantajı, yenilebilir bir kaynaktan oluşan ağaçtan yapılmasıdır. Polietilen (PE) filminin üretiminde ise, kağıda nazaran daha az miktarda enerjiye ve suya ihtiyaç duyulduğu gibi, geri dönüşüm sürecinde de yine daha az enerji gerektirir. Tüm Storopack koruyucu ambalajlama ürünleri tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebili özelliktedir.

AIRplus® YAPIM MALZEMESİ

Hava yastıkları hangi malzemeden üretilir?

AIRplus® hava yastıkları, polietilen (PE) filminden elde edilir. Filmler, kendi üretim tesislerimizde imal edilir. PE filmi, üretiminde ham madde gereksinimin az olması ve gösterdiği üstün mekanik özellikler ile öne çıkar. Son derece esnek yapısı sayesinde farklı ürünlerin güvenilir şekilde tamponlamasına, sabitlenmesine ve sarılmasına izin verir.

Plastik koruyucu ambalajlama ürünlerinin üretimi çevre için zararlı mıdır?

Hayır. Hava yastıklarımızda kullanılan polietilen filmlerin üretimi ve işlenmesi sırasında çevreye zarar verebilecek rahatsız edici kokular, toksik buharlar veya atıklar oluşmaz. PE filmleri, klor veya kükürt kullanılmadan üretildiği gibi, plastikleştirici veya ağır metaller içermezler ve yeraltı suyunun kirlenmesine yol açmazlar.

AIRplus® filmlerinin imalatında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor mu?

Bu ürüne göre değişir. AIRplus® Void filmlerinin bazıları geri dönüştürülmüş malzeme ihtiva ederken, bazı AIRplus® filmlerinin üretiminde bunlara yer verilmez. 

AIRplus® filmlerde kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme oranı ne kadardır?

Geri dönüştürülmüş bileşenler içeren filmlerde kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme oranı en az %50’dir.

“Biyoplastik” teriminin anlamı nedir?

Burada biyolojik temelli plastik ve biyolojik olarak parçalanan plastik ve de bunların ikisinin karışımı arasında ayrım yapmak gerekir. Biyolojik temelli plastik kısmen veya tamamen, mısır, şeker pancarı veya selüloz gibi biyolojik kütlelerden elde edilir. Kompost edilebilir plastik ise normalde belirli koşullar altında karbon dioksite ve suya dönüşür. Bunun yanı sıra “okso biyo bozunma gösteren plastikler” de var. Bunlar, daha iyi parçalanma özelliği göstermeleri için, içine metal karıştırılmış olan sıradan plastiklerdir.

Storopack, “okso biyo bozunma gösteren plastikleri” neden kullanmıyor?

Okso biyo bozunma gösteren plastiklerin kullanımı tavsiye edilmemektedir: Birçok uzman parçacıkların (veya büyüklüklerine bağlı olarak mikro plastiklerin de) gerçekten tamamen biyo bozunma göstermesine şüpheyle yaklaşmaktadır. Bunun yanı sıra, okso biyo bozunma gösteren plastiklerde yer verilen katkı maddeleri, geri dönüşüm sürecini olumsuz etkileyebilir. Biyoplastikler ile ilgili daha fazla bilgi için, ayrıca bkz.: Alman Çevre Bakanlığı tarafından biyoplastik malzemelerle üretilen poşetlere ilişkin yayınlanmış makalesi.

PELASPAN® LOOSE FILL YAPIM MALZEMESI

Loose Fill paketleme talaşlarının üretiminde hangi malzemeler kullanılır?

PELASPAN® loose fill paketleme talaşlarımız, kompost edilebilir sebze nişastasından veya, %100 tekrar kullanılabilir özelliğe sahip, geri dönüştürülmüş EPS (genişletilmiş polistiren) malzemeden yapılır.

FOAMplus® YAPIM MALZEMESI

Köpük ambalajı hangi malzemeden yapılır?

FOAMplus® köpük ambalajı, PUR olarak adlandırılan genişletilmiş poliüretandan yapılır. PUR, örneğin döşeme ile kaplanmış mobilyalar, yataklar, ayakkabılar, giyim, araçlar veya çeşitli teknik donanımlar gibi günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok nesnede kullanılır.

Geri dönüştürülmüş ham maddelerden yapılan FOAMplus® köpük ambalajları var mı?

Bu ürüne göre değişir. FOAMplus® 5504R köpük ambalajı kısmen, geri dönüştürülmüş bir poliüretan ham maddesi olan poliolden yapılır. Sanayiden veya tüketicilerden geri kalan poliüretan atıkları ve kalıntıları, yeni poliol elde edilmesi amacıyla geri dönüşüm tesislerinde işlenir. FOAMplus® 5504R, temel malzemeye benzer özelliklere sahip olup, yüksek kalitede koruyucu ambalajlama çözümleri üretmek için kullanılabilir.

Köpük zararlı bir madde mi?

Hayır. Köpük, etkisiz olarak tanımlanan bir maddedir. Yani, kimyasal açıdan bakıldığında sabittir ve hava, su veya başka maddelerle temasında herhangi bir etki göstermez.

Genişletilmiş PU köpükleri için, Malzeme Güvenliği Bilgi Formları (MSDS) var mı?

Evet, Malzeme Güvenliği Bilgi Formları talep üzerine temin edilebilir.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Storopack çevrenin korunmasına nasıl katkıda bulunur?

Storopack, sürdürebilirliğe odaklanır ve bunu yaparken de “4 R Kuralını” gözetir, ki bunlar şu ilkelerden oluşur: REDUCE (İNDİRGE), REUSE (TEKRAR KULLAN), RECYCLE (GERİDÖNÜŞTÜR) ve RENEW (YENİLE)Kaynak ve enerji tüketimini indirgemeye koruyucu ambalajlama çözümlerimizin ve teknik kalıplı parçalarımızın üretiminde başlıyoruz. Bunun mümkün olduğu yerde, Storopack üretim tesislerinde atık ısıdan elde edilen enerji kullanılır. Ayrıca, üretim süreçlerimizde kloroflorokarbonlar (CFC’ler) oluşturulmaz. Son fakat aynı derecede önemli bir nokta olarak da: koruyucu ambalajlama ve kalıplı parça ürünlerimizin oldukça hafif olmaları sayesinde nakliyat sırasında daha az yakıt tüketildiği de unutulmamalıdır.

Storopack, enerji verimliliği konusunda kendi lokasyonlarında neler yapıyor?

Tesislerimizde kullanılan ekipmanlar kapsamında da kaynakların korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu yüzden, etkin enerji yönetimi sağlamayı ve tesislerimizin enerji ayak izini optimize etmeyi, kendimize misyon edindik. Uygulanan çeşitli modernizasyon prosedürleri sayesinde karbondioksit (CO2) salınımımızı ve enerji kullanımımızı şimdiden önemli ölçüde azalttık. Ama bununla yetinmiyoruz: bu yaklaşımımızı daha da ileriye götürmek için, düzenli denetimler gerçekleştirip, analizler yapıyoruz. Daha fazla bilgi için: https://www.storopack.com.tr/suerdueruelebilirlik/enerji-verimliligi/

Storopack, plastik atıklara karşı nasıl mücadele ediyor?

Storopack, gezegenimizi plastik kirliliği sorunundan kurtarmaya çalışan, küresel bazdaki “Allıance To End Plastıc Waste” (“plastik atıkları sona erdirmek için ittifak”) girişiminde yer almaktadır. Çevremizdeki, özellikle de dünya okyanuslarındaki plastik atıklar büyük bir sorun oluşturmaktadır. Yaklaşık 40 diğer şirketle birlikte, plastik atıkların çevreye karışmasının önlenmesini ve mevcut plastik kirliliğin ortadan kaldırılmasını hedef koyarak, bu doğrultuda imza attık.

Storopack, dünya denizlerinin temizlenmesini hedefleyen, dünyanın önde gelen kâr amaçsız organizasyonlarından biri olan Bıg Blue Ocean Cleanup (büyük mavi okyanus temizliği) programının seçkin sponsorlerinden bir tanesidir. 2018‘den bu yana, uluslararası, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olan Big Blue Ocean Cleanup‘ı destekliyoruz. Deniz kıyılarını temizleme programının özel bir sponsoru olarak bu hususta uzun vadeli bir ortaklık hedeflemekteyiz. Big Blue Ocean Cleanup, dünya denizlerinin şu anki durumu ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla aktif çaba gösterdiği gibi, deniz içinde yaşayan canlıların korunması ve de daha temiz okyanuslar ve kıyı şeritleri için çaba sarf etmektedir. Bu doğrultuda plajları temizleme ve okyanuslardaki plastik atıkları toplama projeleri ve ortaklar ve kamu için hazırlanan eğitim kursları ve bilgilendirmeler sunulmaktadır.

Storopack, Operatıon Clean Sweep (ocs / kökten temizlik operasyonu) girişimine katılarak, plastik atığın çevreye karışmasının önlenmesinde önemli bir katkı sağlamaktadır. Almanya‘daki, Fransa‘daki ve İspanya‘daki Kalıplama Tesislerimizde OCS programının hedeflerine bağlılık içerisinde faaliyet göstermekteyiz ve bu doğrultuda, üretim tesislerimizde kullanılan plastik parçacıklarının suya karışıp çevreye ulaşmamasına büyük önem vermekteyiz. Çünkü bu, plastik sektöründeki değer zincirinde yaşanan plastik granül kaybının önlenmesi doğrultusundaki başlıca hedeflerden birini oluşturmaktadır.