Operation Clean Sweep Logo

OPERATION CLEAN SWEEP (KÖKTEN TEMİZLİK OPERASYONU)

Temiz su için.

STOROPACK, OPERATION CLEAN SWEEP (OCS / KÖKTEN TEMİZLİK OPERASYONU) GİRİŞİMİNE KATILARAK, PLASTİK ATIĞIN ÇEVREYE KARIŞMASININ ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAMAKTADIR.

Tüm üretim tesislerimizde OCS programının hedeflerine bağlılık içerisinde faaliyet göstermekte ve bu doğrultuda, tesislerimizde kullanılan plastik parçacıklarının suya karışıp çevreye ulaşmamasına büyük önem vermekteyiz. Çünkü bu, plastik sektöründeki değer zincirinde yaşanan plastik granül kaybının önlenmesi doğrultusundaki başlıca hedeflerden birini oluşturmaktadır.

Bu hedefe ulaşılabilmek için, granüllerin dökülmesini önlemek ve dökülen granüllerin çevreye karışmamasını sağlamak amacıyla, gerekli teknik ve yapısal koşulları tesislerimizde oluşturmuş bulunmaktayız. Örneğin, tesislerimizi özel su filtreleri ile donatmış olduğumuz gibi, çalışanlarımız da plastik granüllerin dökülmesini önleme ve gerektiğinde bunları etkin şekilde bertaraf etme konularında eğitilmiştir.