VİZYONUMUZ VE PRENSİPLERİMİZ

  1. Şirketimiz
  2. Vizyonumuz ve Prensiplerimiz

BİZİM İÇİN SORUMLULUK, NET DEĞERLER VE YOL GÖSTERİCİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERMEK ANLAMINA GELİYOR.

Değerleri ve standartları, bir şirketin başarısının anahtarıdır ve bunlar çalışanlar, müşteriler ve iş ortaklarıyla nasıl etkileşime gireceğine dair şirkete ve çalışanlarına yol gösterir. Böylece olağanüstü işbirlikleri için sağlam temeller oluşur. Küresel bir aile şirketi olarak, aktif olarak şekillendirdiğimiz sosyal ve ekonomik sorumluluğumuzun farkındayız.

Küresel ve şirket çapında bir süreç ile faaliyetlerimizin temelini oluşturan, şirket, işveren ve iş ortağı olarak Storopack'in neyi temsil ettiğini tanımlayan Storopack Vizyon ve İlkeleri'nde yol gösterici ilkelerimizi birlikte geliştirdik.

I. İŞİMİZ

Temel yetkinlik alanlarımız birinci sınıf ambalaj çözümlerinde ve kalıplanmış parçalar üzerine.

1. Öncelikli olarak, koruyucu ambalaj ve genişletilmiş köpüklerden yapılmış kalıplanmış parçalar alanındaki uygulamalara yoğunlaşıyoruz.

2. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilmek için uygun çözümler sunmayı sürekli bir görev olarak görüyoruz.

3. Müşterilerimiz, satış yaptığımız pazarlar ve yeteneklerimiz yaptığımız her şeyde yol göstericimiz.

Storopack, seçkin pazarlarda önde gelen marka olmayı hedefliyor.

 

II. BAŞARIMIZIN TEMELİNDE MEMNUN MÜŞTERİLER YATIYOR

Bugüne gelmemizin sebebi müşterilerimiz.

1. Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve uzun vadeli ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini sağlamak için müşterilerimizi dinliyor ve bize verilen görevlerden ders çıkarıyoruz.

2. Storopack, satış yaptığı pazarlara değeri mükemmel ürünler ve hizmetler sağlıyor.

3. Kurumsal ağımızın desteklediği, müşterilerimize ulaştığımız yerel noktalar sayesinde onların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılıyoruz.

Müşterilerimizin ürünleri için gerçek katma değer yaratıyoruz.

 

III. İNOVASYON İŞİMİZİN TEMELİNDE YATIYOR

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte yenilikçi çözümler geliştiriyor ve tedarik ediyoruz.

1. Koruyucu paketleme alanlarındaki ambalaj çözümlerimiz, müşterilerimizin ürünlerini hasar görmeden taşınmalarını ve saklamalarını sağlar.

2. Genişletilebilen köpüklerden oluşan kalıplanmış parçalarımız, sadece müşterilerimizin ürünlerinin işlevselliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda geliştirme, tasarım ve teknolojilerine yönelik olanaklarını da en iyi haline getirir.

3. Ürün gruplarımız ve çözümlerimiz, dünya çapında proaktif teknoloji araştırmaları ve uluslararası Storopack ekiplerinin iletişimi ile geliştiriliyor.

4. Yeni iş gelişmeleri hakkında işbirliği anlaşmaları ile ilgileniyoruz.

Bu nedenle yaptığımız yenilikler, öncelikle ürünlerimizin daha iyi uygulanmasına ve değer yaratmanın artmasına yönelik.

  

IV. TEDARİKÇİLERİMİZ PARTNER OLABİLİYOR

İyi tedarikçiler, başarımızın önemli bir bileşeni olan stratejik partnerlerimiz olabiliyor.

1. Tedarikçilerimizle uzun süreli, güvenilir ilişkiler kurmakla yakından ilgileniyoruz.

2. Tedarikçilerimize güveniyoruz ve buna bağlı olarak onlardan kalite, dakiklik ve güvenilirlik bekliyoruz. Ancak iyi tedarikçi ilişkileri ile her iki tarafın da fayda sağladığı ortak yenilikler ve gelişmeler mümkün.

3. Tedarikçilerimizin bize sağladığı paranın karşılığı, kalite ve hizmet için uzun vadeli gereksinimlerimiz ile makul bir ilişki oluşturmalıdır.

Temel iş alanları için hayati önem taşıyan ve güvenilir olduğu düşünülen tedarikçiler partnerimiz olabiliyor.

 

V. DÜNYA ÇAPINDA PAZARLAR KURUYORUZ

Müşterilerimize yakınız ve onların ihtiyaçlarını anlıyoruz.

1. Storopack, ürünlerimizin ihtiyaç duyulduğu ve genel koşulların uygun olduğu her yerde hizmet veriyor.

2. Dünya çapında pazarları aktif olarak analiz edip geliştiriyoruz.

3. Storopack, dünyanın her yerinde insanlara, kültürlere ve çevreye saygı duyuyor.

4. Ürünlerimizi uluslararası olarak pazarlıyoruz.

5. Piyasaların geliştirilebileceği her yerde işbirliği düzenlemeleri yapmak ile yakından ilgileniyoruz.

Küresel pazarlarda hızlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.

 

VI. ÇALIŞANLAR BAŞARININ ANAHTARIDIR

Motivasyonu yüksek çalışanlar bizim en değerli varlığımızdır.

1. Herkese, sana davranılmasını istediğin gibi davran.

2. Birbirimizle açık ve saygılı bir şekilde ilgilenmemiz, şirketin uzun vadeli ve başarılı bir şekilde gelişmesi için temel oluşturuyor.

3. Storopack olarak çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine yatırım yaparak sürekli bir iyileştirme sürecini teşvik ediyoruz.

4. Karşılığında, çalışanların yeteneklerinin el verdiği en iyi şekilde katkıda bulunmasını bekliyoruz.

5. İnisiyatif ve teklifleri destekliyoruz. Hata yaparsak, açıkça konuşur ve hatalarımızdan ders çıkarırız. Hataları ortak öğrenme için bir fırsat olarak görürüz.

6. Bireysel ve departman hedefleri ve amaçları her zaman şirket çıkarlarından çıkarılır.

Çalışanlarımız en büyük potansiyelimizi temsil ediyor ve fark yaratıyorlar.

 

VII. YÖNETİCİLERİMİZ ÖRNEK OLUŞTURUYOR

Yöneticilerimizin ek sorumluluklarını tanımlarız ve bunların uygulanmasını bekleriz.

1. Yönetim, takım üyelerinin motivasyonundan ve sosyal, kültürel ve çevresel farkındalık göstermelerini geliştirmelerinden sorumludur.

2. Yöneticilerimiz genel hedefe odaklı bir girişim sergiler ve sorumluluklarının bilincindedirler.

3. Yönetim ekibi, ulusal ve uluslararası ağlara bağlıdır ve seyahat etmeye isteklidir.

4. Her yönetici, şirket içinde ve dışında tutarlı bir Storopack imajı sergiler.

Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz güçlü bir ekip oluşturur.

 

VIII. DEĞERLERİ OLAN BİR AİLE ŞİRKETİ

Storopack, bir aile şirketinin sahip olduğu güçlü yönlerin canlı bir örneği.

1. Storopack'in bir aile şirketi olarak varlığını sürdürmesi en önemli önceliğimiz.

2. Aile şirketimizin felsefesi, önemli kişisel gelişim fırsatları sunmakta ve kişisel bağlılık, sorumluluk ve işbirliği gerektiriyor. Bu sadece geleneklerin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve iyi insan ilişkilerinin sağlanmasını değil, aynı zamanda esnekliği, hızlı karar verme ve ihtiyaçlara yanıt vermeyi de içerir.

3. Gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eylemleri sırasında çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı da dikkate alıyoruz. Doğanın sürdürülebilirliğine saygılı, dürüst ve samimi bir yaklaşım izliyoruz.

4. Storopack'da borç ve öz sermaye arasındaki ilişki sağlam ve sağlıklıdır. Bu yüzden bizim için uzun vadeli değer gelişimi kısa vadeli kârlardan daha önemlidir.

5. Kârlılık, verimlilik, kaynak dağıtımı ve değerlerin uygun bir şekilde kullanılması, şirketin mali gücünü korumak için gerekli ve şirketin uzun vadeli bağımsızlığını dış yatırımcılardan korumaya yöneliktir.

Merkezi yol gösterici kıstasımız Storopack'in bağımsız bir aile şirketi olarak uzun vadeli değer geliştirmesidir.