Eine weiße Mauer mit blauem Storopack Logo

VERİLERİN KORUNMASI

  1. Verilerin Korunması

Gizlilik Politikası

1. Veri korumasına genel bakış

Genel bilgiler
Aşağıda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizin nasıl ve ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgileri sizin için derleyip topladık. “Kişisel veri” kavramı, sizi şahsi olarak tanımlayabilecek her türlü veriyi kapsar. Veri korumasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, bu metnin altında yer alan Veri Koruma Beyannamemize başvurun.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde verilerin toplanmasından kim sorumludur (örn. “denetleyici”/”kontrolör”)? 
Bu web sitesindeki veriler, web sitesi operatörü tarafından işlenir. Operatörün iletişim bilgilerini bu Gizlilik Politikasındaki “Sorumlu taraf hakkında bilgiler (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğinde (GVKY’de) “kontrolör” olarak anılır) bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Verileriniz, sizin bunları bizimle paylaşmanız sayesinde toplanır. Bu veriler, örn. iletişim formumuza girdiğiniz verilerden oluşabilir. 

İnternet sayfamızı ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya onayınızı vermenizin ardından toplanan veriler de bunlar içinde yer alır. Bunlar bilhassa teknik verilerden oluşur (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme zamanı bilgileri). Bu bilgiler, bu web sitesine erişim sağladığınız anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız çalışmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, örneğin kullanıcı alışkanlıklarınızın analizi için kullanır.

Verileriniz ile ilgili sahip olduğunuz haklar nelerdir?
Saklanan verileriniz, yani bunların kaynağı, alıcıları, toplanma amacı hakkında her zaman ücretsiz bir şekilde bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.  Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, kullanıma kapatılmasını veya silinmesini de talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin işlenmesine onay verdiğiniz takdirde, onayınızı istediğiniz zaman, gelecekte geçerli olmak üzere geri çekebilirsiniz.  Bunun yanı sıra, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Bunun haricinde, yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz. 

Baden-Württemberg Eyaleti Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Görevlisi:
Telefon: +49 (0)711 615541-0
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Web sitelerimizin ziyareti sırasında toplanan kişisel verileri, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) ve veri işlemeden sorumlu ofisin bulunduğu ülkenin veri koruma yönetmeliklerine uygun şekilde işleriz.

Bununla veya veri koruma mevzuatına ilişkin herhangi başka bir sorunuz varsa lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Analiz araçları ve üçüncü taraf şirketler üzerinden sağlanan araçlar
Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışlarınız istatiksel olarak değerlendirilebilir. Bu tür analizler genelde analiz programları olarak adlandırdığımız programlarla yapılır. 

Söz konusu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki Veri Koruma Beyannamemize bakın.
 

2. Barındırma

Host Europe
Hosting (barındırma) hizmeti için Host Europe’u kullanıyoruz. Barındırma sağlayıcısı Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Almanya’dır (bundan sonra şu şekilde anılacaktır: Host Europe). Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde Host Europe, IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını kaydeder. 

Ayrıntılı bilgi için, lütfen Host Europe’un Veri Gizliliği Politikasına göz atın: www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/. 

Host Europe hizmetini, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendinin ön gördüğü şekilde kullanıyoruz. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir olmasını sağlamak, meşru çıkarlarımız doğrultusundadır. TTDSG’de tanımlandığı şekilde çerezlerin saklanmasına veya kullanıcı cihazınızda bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veriler yalnız ve yalnız AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GVKY) 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve Telekomünikasyon Uzak Mecraları Veri Koruma Yasası (TTDSG) 25. maddesi 1 fıkrası uyarınca işlenir. Bu kapsamda verilmiş olan onay istendiği zaman tekrar geri çekilebilir. 

Veri işleme 
Yukarıda belirtilen barındırma sağlayıcısı ile bir veri işleme sözleşmesi (DPA) yaptık. Yapılan bu sözleşme ile, veri gizliliği yasaları tarafından zorunlu kılınan ve web sitemiz ziyaretçilerinin kişisel verilerini yalnızca bizim talimatlarımıza göre ve GVKY'ye uygun olarak işlemeleri garanti altına alınır.
 

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Verilerin korunması
Bu web sitesinin ve sayfalarının operatörleri kişisel verilerinizin korunmasına son derece önem verir.  Kişisel verilerinizi gizli bilgi ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve de bu veri koruma beyanına uygun şekilde işliyoruz. 

Bu web sitesini her kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi şahsen tanımlayabilecek veriler içerir. Bu Veri Koruma Beyannamesi, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bu bilgilerin nasıl ve ne amaçla toplandığını da belirtir.  

İnternet üzerinden veri aktarımı sırasında (örn. e-posta iletişimde) güvenlik açıkları olabileceğini size hatırlatmak isteriz. Verileri üçüncü tarafların erişimine karşı tamamen güvence altına almak maalesef mümkün değildir. 

Sorumlu kurum hakkında bilgiler (GVKY'de "kontrolör" olarak anılır)
Bu web sitesinin veri sorumlusu şudur:

Storopack Hans Reichenecker GmbH
Untere Rietstrasse 30
72555 Metzingen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7123 164-0
E-posta: info@storopack.com

Kontrolör, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri vb.) işlenmesi ile ilgili amaçlar ve araçlar hakkında tek başına veya başkalarıyla birlikte karar verme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.

Saklama süresi
Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece kişisel verileriniz, toplanma amacı ortadan kalkana kadar muhafaza edilir. Verilerinizin silinmesi için geçerli bir talepte bulunmanız veya veri işlemeye ilişkin onayınızı geri çekmeniz durumunda, sözleşme veya yasal gerekliliklere (örn. vergi veya ticari amaçlar, faturalar vb.) uygun olarak saklamamız gereken veriler haricindeki kişisel bilgilerinizi sileriz; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenlerin ortadan kalkmasının ardından gerçekleşir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler
Veri işlemeye izin verdiyseniz, özel veri kategorilerinin Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GVKY) 9. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak işlenmesi şartıyla, kişisel verilerinizi GVKY madde 6 fıkra 1 bent a veya GVKY madde 9 fıkra 2 bent a temelinde işleriz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık onay verilmiş olması durumunda, veriler Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GVKY) 49. maddesinin 1. fıkrasının a bendi temelinde işlenir. Çerezlerin saklanmasına veya son cihazınızda bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme süreçlerinde TTDSG'nin 25. maddesinin 1. fıkrası esas alınır. Bu bağlamda verilmiş olan onay istendiği zaman geri çekilebilir. Verileriniz sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi GVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi temelinde işleriz. Ayrıca, verilerinizi GVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi temelinde yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması durumunda işleriz. Veri işleme, GVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca meşru menfaatimize dayanarak da gerçekleştirilebilir. Her münferit durum için söz konusu ilgili yasal dayanaklar, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmiştir.

Veri koruma görevlisinin atanması
Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

ITEMCON Sagl
Via Balestra 12
CH-6900 Lugano

Telefon: +41 (91) 2085199
E-posta: storopack.dpo@itemcon.com

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında bilgilendirme
Diğer araçların yanı sıra, ABD veya veri koruma açısından güvenli olmayan AB üyesi olmayan ülkelerde ve veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar aktifse, kişisel verileriniz AB üyesi olmayan bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde işlenebilir. Bu ülkelerde, AB'ninkiyle karşılaştırılabilir herhangi bir veri koruma düzeyinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, bir veri öznesi olarak buna karşı yasal işlem başlatamadan kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür.  Bu nedenle, ABD makamlarının (örn. Gizli Servis) verilerinizi gözetim amacıyla ABD sunucularında işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması mümkündür. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme onayınızın iptali
Birçok veri işleme işlemi yalnızca açık izninizle mümkündür. Verdiğiniz onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Geri çekilme tarihine kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GVKY 
Madde 21)
EĞER VERİ İŞLEMEDE GVKY’NİN 6. MADDESİNİN 1. FIKRASININ E VEYA F BENDİ ESAS ALINIYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN GEREKÇELERLE İŞLENMESİNE HERHANGİ BİR ZAMANDA İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ. BU, BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN TEMEL ALDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU VERİ KORUMA BEYANNAMESİNDE BULUNABİLİR. İTIRAZ EDERSENİZ, ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN İŞLEME VEYA YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASI, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI İÇİN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİNİZ SÜRECE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (GVKY’NİN 21. MADDESİ 1. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ). 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENİYORSA, BU TÜR REKLAMLAR AMACIYLA SİZİNLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ VAKİT İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ. BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ SÜRECE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTIRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GVKY’NİN 21. MADDESİ 2. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkı
GVKY'nin ihlali durumunda, veri konuları, özellikle alışılmış ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin yapıldığı yerin Üye Devletinde bir denetim otoritesine şikâyette bulunma hakkı söz konusu olur. Şikâyette bulunma hakkı, diğer idari veya adli yollara halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı
Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için, otomatik olarak işlediğimiz herhangi bir verinin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleşir.

SSL ve/veya TLS şifreleme
Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için, SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" den "https://" ye değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz. 

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiğinde, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Veriler hakkında bilgi edinme, verilerin düzeltilmesi ve silinmesi
Geçerli yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Aynı şekilde, gerekili durumlarda bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini de talep edebilirsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz

Verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı
Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu doğrultuda istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı aşağıdaki durumlarda söz konusudur: 

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu doğrulamak için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. Denetim süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. 
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasa dışıysa/işliyorsa, veri işlemenin silinmesi yerine kısıtlanmasını da isteyebilirsiniz. 
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak sizin bunlara yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. 
  • GVKY’nin 21. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler -arşıvleme haricinde- yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması ya da savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

İstenmeyen e-postalarına itiraz
Açıkça talep edilmemiş reklam ve bilgi malzemelerinin gönderilmesi amacıyla, Site Bildirimimizde sağlanması gereken zorunlu bilgiler çerçevesinde yayımlanan iletişim verilerinin kullanılmasına bununla birlikte itiraz edilmektedir. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.
 

4. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler
Web sitelerimizde ve sayfalarımızda sektörde “çerez” olarak adlandırılan araçlar kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez.  Bir oturum süresince cihazınızda geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) tutulurlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler ise siz onları silene veya internet tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklanır. 

Bazı durumlarda, üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de sitemize girdiğinizde cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örn. ödeme hizmetlerini işlemek için olan çerezler) kullanmamızı sağlar. 

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir. Bunlar olmadan belirli web sitesi işlevleri çalışmaz (örn. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Başka çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır. 

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, sizin tarafınızdan istenen belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek için gerekli olan çerezler (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) (gerekli çerezler), GVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca saklanır, farklı bir yasal dayanak belirtilmedikçe. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir.  Çerezlerin saklanması için onayınız istenmişse ilgili çerezler yalnızca bu onay temel alınarak saklanır (Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve TTDSG’nin 25. maddesinin 1. fıkrası); bu onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. 

Tarayıcınızı, çerezler yerleştirilmeden önce sizi bilgilendirecek ve yalnızca belirli durumlarda çerezleri kabul edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra tarayıcınızı, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini önleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.  Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sitesinin işlevlerin hepsi çalışmayabilir. 

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu Veri Koruma Beyannamesi bağlamında sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Usercentrics ile çerez onayı
Bu web sitesi, belirli çerezleri cihazınızda depolamak veya belirli teknolojileri kullanmak için onayınızı almak ve bunu veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Usercentrics'in çerez onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı, Rosental 4, 80331 Münih adresinde bulunan Usercentrics GmbH'dir, web sitesi: usercentrics.com/de/ (bundan sonra "Usercentrics" olarak anılacaktır).
Web sitemize girdiğinizde aşağıdaki kişisel veriler Usercentrics'e aktarılır:
• Onay(lar)ınız veya onay(lar)ınızın iptali
• IP adresiniz
• Tarayıcınız hakkında bilgiler
• Cihazınızla ilgili bilgiler
• Web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman
Ayrıca Usercentrics, verdiğiniz onayı veya bu iznin iptalini size atayabilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi talep edene, Usercentrics çerezini kendiniz silene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar saklanacaktır. Zorunlu yasal saklama yükümlülükleri etkilenmez.
Usercentrics, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 Paragraf 1 Cümle 1 Bent c'dir.
Sipariş işleme sözleşmesi
Usercentrics ile sipariş işlemeye yönelik bir sözleşme imzaladık. Bu, Usercentrics'in web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma kanununun gerektirdiği bir sözleşmedir.

Sol taraftaki parmak izine tıklayarak çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.


İletişim formu
Bize iletişim formu üzerinden talepler gönderirseniz talep formundaki bilgileriniz ve orada belirtilen iletişim bilgileriniz, talebin işlenmesi için ve buna bağlı soruların ortaya çıkması durumunda bizler tarafından kaydedilir.  İlgili veriler, izniniz olmadan kimseyle paylaşılmaz. 

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda bu verilerin işlenmesi bize yönlendirilen taleplerin gerekli şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse sizin onayınıza (Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır. 

İletişim formuna girdiğiniz veriler, bunları silmemizi isteyene, saklama onayınızı iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde tutulur. Zorunlu yasal hükümler (özellikle muhafaza süreleriyle ilgili olanlar) bundan etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks aracılığıyla iletilen talepler
Bizimle e-posta, telefon veya faks aracılığıyla iletişime geçerseniz bu araçlardan kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, işlenebilmesi için tarafımızdan saklanır ve işlenir. Bu veriler onayınız olmadan başkalarıyla paylaşılmaz. 

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası b bendi temelinde işlenir Diğer tüm durumlarda bu verilerin işlenmesi bize yönlendirilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse sizin onayınıza (Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır. 

Bize iletişim talepleri aracılığıyla gönderdiğiniz veriler, bunları silmemizi isteyene, saklama onayınızı iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işlenmesi tamamlandıktan sonra) bizde tutulur. Zorunlu yasal hükümler (özellikle yasal muhafaza süreleriyle ilgili olanlar) bundan etkilenmez.
 

5. Analiz araçları ve reklam

Google Etiket Yöneticisi (Google Tag Manager)
Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Etiket Yöneticisi, izleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler yapmaz. Sadece entegre edilmiş araçları yönetmek ve oynatmak için kullanılır. Ancak Google Etiket Yöneticisi, Google'ın ABD'deki ana şirketine de aktarılabilen IP adresinizi toplar.

Google Etiket Yöneticisi hizmetini Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendini baz alarak kullanıyoruz. Google Etiket Yöneticisinin kullanımı, site operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan entegrasyonu ve yönetimi hedefini oluşturduğundan, meşru bir çıkar sağlar. Gerekli onay alınmışsa ve TTDSG’de tanımlandığı şekilde çerezlerin saklanmasına veya kullanıcı cihazınızda bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veriler yalnız ve yalnız Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi ve TTDSG’nin 25. maddesinin 1. fıkrasının temelinde işlenir. Verilen bu onay istendiği zaman geri çekilebilir.

Google Analytics
Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. 

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar.  Böylece web sitesi operatörü, sayfa çağırmaları, gezinme süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının yeri gibi çeşitli kullanım verilerini elde eder.  Bu veriler, kullanıcının ilgili uç cihazına atanır. Ancak cihaz kimliğine atama gerçekleşmez. 

Ayrıca, Google Analytics sunduğu diğer özelliklerin yanı sıra, fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydetmemize de olanak tanır. Google Analytics, toplanan veri kümelerini desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizinde makine öğrenimi teknolojilerinden faydalanır. 

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada depolanır. 

Analiz aracını, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi ön gördüğü şekilde kullanıyoruz. Kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi, bu web sitesinin operatörü için, hem çevrim içi sunulan hizmetlerini hem de operatörün reklam faaliyetlerini optimize edebilmek bakımından, meşru bir çıkar oluşturur. Gerekli onay alınmışsa ve TTDSG’de tanımlandığı şekilde çerezlerin saklanmasına veya kullanıcı cihazınızda bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veriler yalnız ve yalnız Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi ve TTDSG’nin 25. maddesinin 1. fıkrasının temelinde işlenir. Verilen bu onay istendiği zaman geri çekilebilir. 

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonunun standart sözleşme hükümlerine (Standard Contractual Clauses (SCC)) dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimleştirme
Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bunun sonucunda IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme devletlerinde kısaltılır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics'in bir parçası olarak iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı eklentisi
Şu bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanıp işlenmesini önleyebilirsiniz: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın Veri Koruma Beyannamesinde bulabilirsiniz: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Signal (Google Sinyalleri)
Google Signal hizmetini kullanıyoruz. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, Google Analytics, diğer bilgilerin yanı sıra konumunuzu, aramanızın ilerlemesini ve YouTube görüntüleme durumunu ve demografik verileri (site ziyaretçi verileri) kaydeder. Bu veriler, Google Signal yardımıyla özelleştirilmiş reklamcılık için kullanılabilir. Bir Google hesabınız varsa, site ziyaretçi bilgileriniz Google Signal tarafından Google hesabınıza aktarılır ve size özelleştirilmiş reklam mesajları göndermek için kullanılır. Veriler ayrıca, kullanıcılarımızın çevrim içi davranışlarının anonimleştirilmiş istatistiklerini derlemek için de kullanılır.

Google Analytics tarafından sağlanan demografik parametreler
Bu web sitesi, Google reklam ağı içindeki web sitesi ziyaretçilerine uygun reklamları görüntüleyebilmek için, Google Analytics'in "demografik özellikleri" işlevini kullanır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporlar oluşturulmasını sağlar. Bu veriler, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinden elde edilir. Bu veriler münferit bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla devre dışı bırakabilir veya genellikle "Veri toplamaya itiraz" bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını yasaklayabilirsiniz.

Sözleşme verilerinin işlenmesi
Google ile bir sözleşme bilgi işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı kurallarını sonuna kadar uyguluyoruz.

Google Ads
Web sitesi operatörü Google Ads'i kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın çevrim içi reklam programıdır. 

Google Ads, kullanıcı Google'da belirli arama terimleri girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) reklamları Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde görüntülememizi sağlar. Ayrıca, hedeflenen reklamlar Google'ın mevcut kullanıcı bilgilerine (örn. konum verileri ve ilgi alanları) (hedef grup hedeflemesi) dayanarak görüntülenebilir. Bir web sitesi operatörü olarak, örneğin reklamlarımızın görüntülenmesine hangi arama terimlerinin yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalar sağladığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz. 

Google Ads hizmeti, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlamayı hedeflediğinden, meşru bir çıkara sahiptir. 

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonunun standart sözleşme hükümlerine (Standard Contractual Clauses (SCC)) dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: policies.google.com/privacy/frameworks and privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
 

6. Haber Bülteni

Haber bülteni verileri
Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız vardır. Bundan başka veri toplanmayacak veya yalnızca gönüllülük esasına dayanarak toplanacaktır. Haber bülteninin yürütülmesi için aşağıda belirtilen haber bülteni hizmet sağlayıcılarını kullanıyoruz.

MailChimp
Bu web sitesi haber bültenlerini göndermek için MailChimp’in sunduğu hizmetleri kullanır. Sağlayıcı, Rocket Bilim Grubu LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, 5000 Suite, Atlanta, GA 30308, ABD’dir. 

MailChimp, diğer şeylerin yanı sıra haber bültenlerinin gönderilmesinin organize edilebildiği ve analiz edilebildiği bir hizmettir. Haber bültenine abone olmak amacıyla veri girerseniz (örneğin, e-posta adresi), bunlar MailChimp'in ABD'deki sunucularında saklanır. 

MailChimp'in yardımıyla haber bülteni kampanyalarımızı analiz edebiliriz. MailChimp ile gönderilen bir e-postayı açtığınızda, e-postada bulunan bir dosya (web işaretçisi olarak adlandırılır) ABD'deki MailChimp sunucularına bağlanır. Bu şekilde bir haber bülteni mesajının açılıp açılmadığı ve hangi bağlantıların tıklandığı öğrenilebilir. Bu esnada teknik bilgiler de kaydedilir (örn. erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi). Söz konusu bilgiler ilgili haber bülteni alıcısına atanamaz. Yalnızca haber bülteni kampanyalarının istatistiksel analizi için kullanılırlar. Bu analizlerle sağlanan sonuçlar, gelecekteki haber bültenlerini alıcıların çıkarlarına daha iyi uyarlamak amacıyla kullanılabilir. 

MailChimp tarafından analiz yapılmasını istemiyorsanız, haber bülteni aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir. Her haber bülteni mesajında bunun için bir bağlantı sağlıyoruz. 

Veri işleme sizin onayınız temelinde gerçekleşir (Madde 6, Fıkra, Bent a, GVKY). Bülten aboneliğinizi istediğiniz zaman sonlandırarak verdiğiniz onayı iptal etmiş olursunuz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işleme süreçlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez. 

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz haber bülteni üyeliğinizi iptal edene kadar biz veya haber bülteni servis sağlayıcısı tarafından depolanacak ve bülten aboneliğinizi iptal ettiğinizde haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. Bu, başka amaçlar için sakladığımız verileri etkilemez. 

Standart Sözleşme Hükümleri
Yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcısı ile standart sözleşme hükümleri imzaladık.

MailChimp, üçüncü ülkelerde (Avrupa Birliği dışında, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve özellikle de ABD'de) bulunan alıcılarda veri işleme süreçlerini ya da bu ülkelere gerçekleştirilen veri aktarımını standart sözleşme hükümleri temelinde yürütür (GVKY’nin 46. maddesinin, 2. ve 3. fıkrası). Standart Sözleşme Hükümleri (SCC), AB Komisyonu tarafından sağlanan şablonlardır. Bunlarla verilerinizin, (örn. ABD gibi) üçüncü ülkelere aktarımı ve orada saklanması sırasında bile Avrupa veri koruma standartlarına uyulması amaçlanır. Bu hükümler üzerinden, MailChimp, veriler ABD'de saklanıyor, işleniyor ve yönetiliyor olsa bile, ilgili verilerinizi işlerken Avrupa veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu hükümler, AB Komisyonunun bir yayımladığı bir yeterlilik kararına dayanır. Kararı ve ilgili standart sözleşme hükümlerini şurada da bulabilirsiniz: eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj;

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonunun standart sözleşme hükümlerine (Standard Contractual Clauses (SCC)) dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ve mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/;

Haber bülteni dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra, gelecekteki postaların alımını önlemek için e-posta adresiniz bizim tarafımızdan veya haber bülteni servis sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uygunluk açısından hem sizin menfaatinize hem de bizim çıkarımıza hizmet eder (GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca tarif edilen meşru menfaat kapsamında).  Kara listedeki saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınızın meşru çıkarlarımıza ağır basması koşuluyla saklamaya itiraz edebilirsiniz 

Ayrıntılar için lütfen MailChimp'in Gizlilik Politikasına bakın: mailchimp.com/legal/terms/.
 

7. Eklentiler ve Araçlar

YouTube
Bu web sitesi YouTube'dan videolar içerir. Web sitesi operatörü, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Sokağı, Dublin 4, İrlanda'dır. 

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda YouTube sunucularıyla bir bağlantı kurulur. Böylece YouTube sunucusu, sayfalarımızdan hangilerini ziyaret ettiğiniz konusunda bilgi edinir. 

Buna ek olarak, bir video başlatıldıktan sonra YouTube, cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (örn. cihaz parmak izi) kullanabilir.  Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi sağlayabilir. Bu bilgiler, başka amaçların yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostu özelliğini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır. 

YouTube hesabınızda oturum açmışsanız YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle bağdaştrımasına imkân tanırsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz. 

YouTube, çevrim içi içeriklerimizi çekici bir şekilde sunma gayemiz doğrultusunda kullanılmaktadır. GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi kapsamında bu meşru menfaat sayılır. Gerekli onay alınmışsa ve TTDSG’de tanımlandığı şekilde çerezlerin saklanmasına veya kullanıcı cihazınızda bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veriler yalnız ve yalnız Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi ve TTDSG’nin 25. maddesinin 1. fıkrasının temelinde işlenir. Verilen bu onay istendiği zaman geri çekilebilir. 

YouTube veri korumasına ilişkin daha fazla bilgiyi YouTube’un Veri Koruma Beyannamesinde bulabilirsiniz:: policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts (yazı tipi yerleştirme)
Bu web sitesinde, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan web yazı tipleri kullanılır. Söz konusu Google yazı tipleri tarayıcınızın ön belleğine, yerel olarak yüklenir. Bu da hizmetin kullanılması sırasında Google sunucularına bağlanılmasına gerek bırakmaz. 

Google Web Fonts yazı tipleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu bağlantıyı takip edin: developers.google.com/fonts/faq and consult Google’s Data Privacy Declaration under: policies.google.com/privacy.

Adobe Fonts
Belirli yazı tiplerinin tek tip görüntülenebilmesini sağlamak için bu web sitesi, Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ABD (Adobe) tarafından sağlanan Adobe Fonts adlı yazı tiplerini kullanır.

Bu web sitesinin sayfalarına eriştiğinizde, tarayıcınız gerekli yazı tiplerini cihazınızda doğru şekilde görüntüleyebilmek için doğrudan Adobe sitesinden otomatik olarak yükler. Bu da tarayıcınızın Adobe'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularıyla bağlantı kurmasına yol açar. Bunun sonucunda Adobe, IP adresinizin bu web sitesine erişmek için kullanıldığını öğrenir. Adobe tarafından verilen bilgilere göre, yazı tiplerinin sağlanması kapsamında hiçbir tanımlama bilgisi saklanmaz.

Veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendine uygun olarak saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörünün, operatörün web sitesinde yazı tipinin tek tip sunulmasında meşru bir çıkarı vardır. Gerekli onay alınmışsa ve TTDSG’de tanımlandığı şekilde çerezlerin saklanmasına veya kullanıcı cihazınızda bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veriler yalnız ve yalnız Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi 1. fıkrası f bendi ve TTDSG’nin 25. maddesinin 1. fıkrasının temelinde işlenir. Verilen bu onay istendiği zaman geri çekilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonunun standart sözleşme hükümlerine (Standard Contractual Clauses 
(SCC)). 

Ayrıntılar burada bulunabilir:
www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Adobe Fonts hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki politikalara başvurun:
www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobe'nin Veri Gizliliği Beyanı’na şuradan ulaşabilirsiniz:
www.adobe.com/privacy/policy.html.


8. Sosyal medya

Sosyal ağ platformları tarafından verilerin işlenmesi
Farklı platformlarda, herkese açık paylaşımlarda bulunduğumuz sosyal medya hesaplarımız var. Tam olarak hangi sosyal medya platformlarını kullandığımızı sizin için aşağıda listeledik.

Genellikle, Facebook, Twitter vb. gibi sosyal ağlar, onların web sitesini veya onlara ait sosyal medya eklentileri (örn. beğen butonları ya da banner öğeleri) içeren bir internet sayfasını ziyaret ettiğinizde kullanıcı davranışlarınızı kapsamlı bir şekilde analiz edebilmektedirler. Sosyal medya hesaplarımızı ziyaret etmenizle birlikte veri koruma ile alakalı birçok veri işleme süreci gerçekleşmeye başlar.

Detayda:
Sosyal medya içeriklerimizi ziyaret etmeniz sırasında sosyal medya hesabınızda oturumunuz açık olması halinde sosyal medya portalinin operatörü bu ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Fakat bazı durumlarda, oturum açmamış olsanız veya söz konusu sosyal medya portalında kullanıcı hesabınız yoksa bile kişisel verileriniz kaydedilebilir. Toplanan bu veriler genelde IP adresiniz kullanılarak veya kullandığınız cihazda saklanan çerezler üzerinden sağlanır.

Bu şekilde toplanan veriler ile sosyal medya uygulamalarının operatörleri, tercih ve ilgi alanlarınız hakkında bilgi veren kullanıcı profilleri oluşturabilmektedir. Böylece, söz konusu sosyal medya uygulamasının içinde de dışında da size ilgi alanlarınıza uyan reklamlar gösterilebilmektedir. Mevzuubahis sosyal ağda bir hesabınız varsa oturum açtığınız tüm cihazlarda ilgi alanlarınıza göre oluşturulan bu reklamlarla karşılaşabilirsiniz.

Lütfen, sosyal medya platformlarının verileri nasıl işledikleri hakkında bilgimizin sınırlı olduğunu unutmayın. Ayriyeten yürütülen veri işleme faaliyetleri sosyal medya platformuna göre tabii değişiklik de gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen ilgili sosyal medya platformunun kullanım koşullarına ve gizlilik ilkelerine başvurun.

Yasal dayanak

Sosyal medya paylaşımlarımızı internette olabildiğince kapsamlı bir şekilde yer almamızı sağlamak adına oluşturuyoruz. GVKT'nin 6. Maddesi 1. Fıkrası f bendi uyarınca bu meşru menfaat kapsamına girmektedir. Sosyal medya platformlarınca yürütülen analiz süreçleri farklı yasal temele dayanabilir; ancak temel alınan yasal dayanak sosyal ağ operatörü tarafından belirtilmelidir (örn. GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası a bendi uyarınca izin alınması).

Sorumluluk ve hak talepleri

Sosyal medya platformlarındaki (örn. Facebook’taki) bize ait sayfa ziyaretlerinizde, ziyaretinizle başlatılan veri işleme faaliyetlerinin sorumluluğu sosyal medya platformu operatörü ile birlikte bize aittir. Prensipte, haklarınızı kullanmak için (bilgi isteme, düzeltme, silme, verilerin işlenmesinin kısıtlanması, veri transferi ve şikâyet) hem ilgili sosyal medya portalını (örn. Facebook) hem bizi muhatap alabilirsiniz.

Sosyal medya uygulamalarının operatörleriyle taşıdığımız ortak sorumluluğa rağmen sosyal medya platformlarında yürütülen veri işleme faaliyetleri üzerinde tam etkide bulunamadığımızı lütfen unutmayın. İmkânlarımız, ilgili operatörün şirket politikası dâhilindedir.

Saklama süresi
Sosyal medya sunumlarımız aracılığıyla doğrudan tarafımızca toplanan veriler, siz böyle bir talepte bulunur bulunmaz, verilerinizin saklanmasına ilişkin izni geri çekmeniz veya veri saklama amacının ortadan kalkması durumunda sistemlerimizden silinir. Kaydedilmiş çerezler, siz silene kadar cihazınızda kalır. Uygulanması kanunen zorunlu olan hükümler -özellikle de saklama süreleriyle ilgili olanlar- bundan etkilenmez.

Sosyal medya operatörlerinin kendi amaçları doğrultusunda topladıkları verilerin saklanma süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Buna ilişkin ayrıntılar için lütfen doğrudan mevzuubahıs sosyal medya operatörüne başvun (örn. gizlilik ilkelerini okuyarak, aşağı bakınız).

Ayrıntılı olarak sosyal ağlar

Facebook
Bir Facebook sayfamız var. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır. Facebook’un sunduğu bilgilere göre toplanan veriler ABD’ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Facebook ile birlikte ortak sorumlu olarak veri işleme konusunda bir anlaşma (Controller Addendum) imzaladık. Bu anlaşma, Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde bizim veya Facebook’un hangi veri işleme faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu tanımlar. Sözleşmeyi aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz:
www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Reklam ayarlarını kullanıcı hesabınız üzerinden kendiniz düzenleyebilirsiniz. Bunun için şu bağlantıya tıklayın ve hesabınıza giriş yapın:
www.facebook.com/settings.

ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır.
Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve
de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ayrıntılar için Facebook’un gizlilik bildirimini okuyun:
www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Bir Instagram sayfamız var. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
help.instagram.com/519522125107875 ve
de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar için, Instagram'ın gizlilik ilkesine göz atın:
help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Bir LinkedIn sayfamız var. Bu hizmetin sağlayıcısı LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda’dır. LinkedIn reklam çerezleri kullanmaktadır.

LinkedIn reklam çerezlerini devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen şu bağlantıya tıklayın:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz:
www.linkedin.com/legal/l/dpa ve
www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar için, LinkedIn'in gizlilik politikasına göz atın:
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo
Bir Vimeo sayfamız var. Bu hizmetin sağlayıcısı Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, ABD’dir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine ve Vimeo'ya göre "meşru ticari çıkarlara" dayanmaktadır.  Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz:
vimeo.com/privacy.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar için, Vimeo'nun gizlilik politikasına göz atın:
vimeo.com/privacy.

YouTube
Bir YouTube sayfamız var. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar için, YouTube'un gizlilik politikasına göz atın:
policies.google.com/privacy.

TikTok
Bir TikTok sayfamız var. Bu hizmetin sağlayıcısı TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, İrlanda’dır. Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar için, TikTok'un gizlilik politikasına göz atın:
www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Güvenli olmayan üçüncü ülkelere veri aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz:
www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

XING
Bir XING sayfamız var. Xing profilimizi www.xing.com/pages/storopack adresi altında bulabilirsiniz. XING’in hizmet sağlayıcısı, New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’dır. XING sayfamızı ziyaret ettiğinizde XING tarafından hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Kununu
Kununu’da (XING’in sağladığı bir hizmettir) yer alıyoruz. Kununu profilimizi www.kununu.com/de/storopack-deutschland adresi altında bulabilirsiniz. Bu hizmetin sağlayıcısı New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’dır. Kununu sayfamızı ziyaret ettiğinizde Kununu tarafından hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Glassdoor
Bir Glassdoor sayfamız var. Glassdoor profilimizi www.glassdoor.de/%C3%9Cberblick/Arbeit-bei-Storopack-EI_IE459047.11,20.htm adresi altında bulabilirsiniz. Bu hizmetin sağlayıcısı Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, California, 94941, ABD’dir. Glassdoor sayfamızı ziyaret ettiğinizde Glassdoor tarafından hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: hrtechprivacy.com/de/brands/glassdoor/.

 

9. Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

İnternet sayfamızın ziyaretçilerine bize iş başvurularını gönderme fırsatı sunuyoruz (örneğin, e-posta yoluyla ya da çevrim içi iş başvuru formunu göndererek posta hizmetleri aracılığıyla).   Aşağıda, başvuru sürecinde sizden toplanan kişisel verilerin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Verilerinizin toplanmasının, işlenmesinin ve kullanımının geçerli veri gizliliği haklarına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak gerçekleştirildiğini ve verilerinizin her zaman titiz bir gizlilikle işlendiğini size temin ederiz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı
Bize bir iş başvurusu göndermeniz durumunda, iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu sürece ilgili kişisel verilerinizi (örn. iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri sırasında alınan notlar vb.) işleriz. 
Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.  Kişisel verileriniz yalnızca şirketimiz bünyesinde başvurunuzun işleme alınmasına dahil olan kişilerle (yönetim dahil) paylaşılır. Başvuru başarılı olursa tarafınızca gönderilen veriler, iş ilişkilerinin yürütülmesi amacıyla veri işleme sistemlerimizde saklanır.

Verilerin Arşivlenme Süresi
Size bir iş teklifinde bulunamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz gönderdiğiniz verileri, başvuru sürecinin tamamlanması (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren (alt kuruluşumuzun bulunduğu ülkeye bağlı olarak) 6-12 aya kadar muhafaza etme hakkını saklı tutarız.    Veriler daha sonra silinir ve fiziki başvuru belgeleri imha edilir. Veriler özellikle hukuki uyuşmazlık durumunda delil amacıyla kullanılmak üzere muhafaza edilir. 6-12 aylık sürenin sona ermesinin ardından verilerin hâlâ gerekli olacağı bariz ise (örn. yaklaşan veya bekleyen bir hukuki uyuşmazlık nedeniyle) yalnızca bu veriler ancak muhafaza edilme amacı artık geçerli olmadığında silinir. 

Saklama süresi, ilgili onayı vermişseniz veya yasal veri saklama yükümlülükleri silme işlemini engelliyorsa uzatılabilir.

İş portallarına bağlantılar

Web sitemiz çeşitli iş portallarına (örneğin Indeed, ...) harici bağlantılar içerir. Bu iş portalları yalnızca üçüncü taraflarca işletilmektedir. Bağlantıları takip ederseniz, bilgiler bu üçüncü taraflara iletilebilir. İş portalları tarafından veri toplamanın amacı ve kapsamının yanı sıra verilerinizin burada işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumak için ayar seçenekleri, operatörlerin ilgili veri koruma bildirimlerinde bulunabilir. Bahsedilen sağlayıcılar için bunları aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla bulabilirsiniz:

Indeed:https://www.indeed.com/legal/privacyfaq

Storopack'ın harici web sitelerinin içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, web sitesi operatörü olarak Storopack bu içerik için herhangi bir sorumluluk kabul edemez. Bağlantılı web sitesinin ilgili sağlayıcısı, sağlanan bilgilerin içeriğinden ve doğruluğundan sorumludur.