HAVA YASTIKLARIMIZ ClimatePartner SERTIFIKASYONUNUN TÜM GEREKLILIKLERINI KARŞILAMAKTADIR

Eylül 2023

  1. Şirketimiz
  2. Haberler
  3. ClimatePartner sertifikası

Sertifikalı hava yastıkları çevreye değer vermek demektir / Hava yastıklarımız ClimatePartner sertifikasyonunun tüm gerekliliklerini karşılamaktadır

Metzingen, Eylül 2023. AIRplus® Bio Home Compostable ve AIRplus® 100% Recycled hava yastıklarının üretimi ve sevkiyatı sırasında salınan CO2 emisyonlarını ölçerek ve azaltma hedeflerini belirleyerek, sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam ediyoruz. Kalan CO2 emisyon miktarlarını dengelemek içinse, iklim projelerini destekliyoruz. Yeşil enerji, yüksek geri dönüştürülmüş içerik ve yenilenebilir malzemeler kullanılan hava yastıklarımız, CO2'yi azaltmak için uygulanan iki sürdürülebilir ve yenilikçi çözüm sunuyor. Bu inisiyatif, geleceğe yönelik ve sürdürülebilir bir strüktür oluşturma hedefli, şirket genelindeki uzun vadeli stratejimizin bir parçasını oluşturuyor. “ClimatePartner sertifikalı” etiketiyle iklim eylemi taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Şu anda, kısa ve uzun vadede CO2  miktarını belirgin düzeyde azaltım hedeflerimizin tanımlanması ve uygulanması üzerinde çalışıyoruz. AIRplus® 100% RECYCLED ve AIRplus® BIO HOME COMPOSTABLE ürünleri için daha fazla bilgiye ilgili İklim Kimliği sayfalarından çevrimiçi olarak ulaşılabilir.

Storopack çatısı altında, iyi ve sürdürülebilir ürün tasarımı ve düşük emisyon eşliğinde ham madde tedariki gibi bilinçli karar alma konusunda düzenli çalışmalar yürütüyoruz Tüm bu süreç şirket genelindeki stratejinin bir parçasıdır. Bu stratejinin diğer bir unsuru da, projelerini üçüncü bir tarafça sertifikalandıran ve etkili iklim eylemleri için uluslararası kabul görmüş standartları (Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS) ve CCBS Altın Seviyesi) karşılayan tanınmış ClimatePartner organizasyonu aracılığıyla Rimba Raya iklim projesini destekliyor olmamızdır. Ayrıca, çalışanlarımız 2024'te Almanya'da 2.500 ağacın dikilmesini kapsayan projeye de katılacaklar. Bu iki projeyi kombine ederek hem biyoçeşitliliğin korunması hem çalışanların da bu çalışmalara dahil edilmesi sağlanacaktır.

Habitatların Korunması
64.000 hektarlık ormandan oluşan Güneydoğu Borneo'daki Rimba Raya Biyoçeşitlilik Rezervi Koruma Alanı, nesli tükenmekte olan Borneo orangutanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve bölgedeki hurma yağı çiftlikleri ile Tanjung Puting Milli Parkı arasında bir tampon bölge oluşturuyor. Ormanları eski haline getirmeyi, karbon depolamayı artırmayı ve vahşi hayvanlar için ek yaşam alanı yaratmayı hedefleyen proje, sera gazı emisyonlarının yılda ortalama 3,5 milyon metrik ton azaltılmasını sağlıyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Doğrulanmış Etki Standardı (SD VISta) tarafından Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin tümüne katkıda bulunan bir kuruluş olarak onaylanmıştır.

Daha da sürdürülebilir hale gelmek için sürekli çalışıyoruz ve ürettiğimiz ürünlerin 2025 yılına kadar en az yüzde 50'sini geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir ham maddelerden imal etmeyi kendimize hedef koymuş bulunuyoruz 2022 yılında ürünlerimizin yüzde 35'ini yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzemeden üretmiş olmayı başardık.