Recycling Logo

RECYCLING GUIDE

Koruyucu paketleme malzemeleri nasıl doğru bir şekilde geri dönüştürülür?

  1. Sürdürülebilirlik
  2. Recycling Guide

GERI DÖNÜŞÜM, KOMPOSTLAMA VE TASFIYE

Storopack koruyucu ambalajlama ürünleri geri dönüştürülebilir mi?

Evet, Storopack’ın tüm koruyucu ambalajlama ürünleri geri dönüştürülebilir. Yeniden işlenerek farklı endüstri ürünleri ile birlikte tekrar kullanılabilirler. Buradaki tek istisna, yenilenebilir ham maddelerden yapılan ürünlerimizdir. Bunların geri dönüştürülmesi her zaman mümkün olmasa da kompost yapılabilirler.

Kağıt yastıklama malzemelerinin doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Storopack’ın kağıt yastıklama ve dolgu malzemelerini, geri dönüşüm uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerinde çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyelerin belirlemiş olduğu kağıt toplama sistemlerine verilmesi gerekir. Storopack ürünleri kuşe kağıt içermediği için mevcut geri dönüşüm istasyonlarında kolayca tekrar kullanılabilir hale getirilir. Böylelikle ana ham madde gereksinimini azaltır. PAPERplus® ürünlerininde kullanılan mürekkepler geri dönüşüm aşamalarıdan kolayca ayrışan mürekkeplerdir.

Hava yastıklarının doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Storopack’ın hava yastıkları, içerilerindeki hava boşaltıldıktan sonra, geri dönüşüm uygulamalarının yürütüldüğü ilçelerdeki ev veya işyerlerinde çöpten ayrı olarak biriktirilip, ilgili belediyelerin belirlemiş olduğu plastik toplama sistemlerine verilmesi gerekir. Storopack ayrıca, AIRplus® BIO filmi gibi endüstriyel olarak kompost haline getirilmiş koruyucu paketleme ürünleri de sunar. Filmin temel malzemesi polilaktik asit (PLA) ve kopolyester bazlı kompostlanabilir bir plastiktir. Ürünün temeli yenilenebilir kaynaklar kullanılarak yapılır. AIRplus® BIO, Avrupa EN 13432 ve Amerikan standardı ASTM D6400‘e uygun olarak sertifikalandırılabilir.

Köpük ambalajlarının doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Koruyucu paketleme malzemesi olarak tekrar kullanılabilir. Geri dönüşümsüz atıklar ile imha edilmesi önerilir. FOAMplus® köpük ürünleri, atıklardan enerji üreten tesisler için çok verimli bir yakıttır. İmha aşamasında PE filmi köpükten ayırmaya gerek yoktur.

Loose Fill paketleme talaşlarının doğru geri dönüşüm prosedürü nedir?

Sebze nişastasından yapılmış gevşek dolgu ürünlerimiz PELASPAN® BIO ve Renature®, %100 oranında tekrar kullanılabilir. Normal evsel atıklarla ya da organik atıklarla atılabilir PELASPAN® Gevşek dolgu, atıklartan enerji üreten tesisler için çok yüksek bir kalorifiye değerine sahip olduğundan ve tamamen yakılabildiğinden çok verimli bir enerji kaynağıdır. Ticari ambalajlama için toplama ve geri dönüşüm merkezleri aracılığıyla geri dönüştürülebilir.

Neden tüm Storopack koruyucu ambalajlama malzemeleri kompost edilemez?

Gönderilen ürünlerin niteliğine bağlı olarak farklı koruyucu ambalajlama çözümlerine ihtiyaç duyulabilir. Örneğin porselen veya cam gibi nispeten daha kırılgan ve hafif ürünler, kompost edilebilir PELASPAN® BIO paketleme talaşları kullanarak, kutu içinde korunabilirken, ağır, teknik parçalarda, ürünün sevkıyat kartonunda sabitleştirilebilmesi için, kağıt ve köpük paketleme malzemelerinin kullanılması gerekir. Bu kategorideki koruyucu ambalajlama malzemesi kompost edilemez ama kolayca geri dönüştürülebilir.

  

Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS REGARDING „ENVIRONMENT“

Daha fazlasını öğrenin

Yönlendirmeyi sizin için kolaylaştırmak için ürünlerimizi aşağıdaki özellikleri gösteren “VTGY” ile işaretleriz: VERİMLİ, TEKRAR KULLANILABİLİR, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ve YENİLENEBİLİR.

REDUCE (VERİMLİ)

Bu ürün ve üretim süreci doğal kaynakların kullanımını azaltarak tasarlanır.

REUSE (TEKRAR KULLANILABİLİR)

Bu ürün orijinal amacına uygun olarak pek çok kez tekrar kullanılabilir.

RECYCLE (GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR)

Bu ürünün kullanıcı ve endüstri sonrası atığı tekrar ham madde olarak kullanılabilir.

RENEW (YENİLENEBİLİR)

Bu ürün yenilenebilir ham maddeden (örn. ağaç veya bitki) üretilmiştir.